Zajímavosti

Kontakt

Vlastimil Tejnora

Husova 172
435 33 Louka u Litvínova

mobil: 728 143 342

V.Tejnora@seznam.cz

Státní maturita

Státní maturita z anglického jazyka

Vzhledem k tomu, že jsem úspěšně absolvoval mezinárodní jazykovou zkoušku, mohu Vám velmi dobře pomoci se správně učit a ušetřit cenný čas soustředěním se na podstatné části v textu při čtení i poslechu. Naučím Vás používat jasné formulace pro vyjádření Vašich myšlenek, názorů a přesvědčení, kterými jistě zaujmete v ústní části zkoušky. Získáte tak zkušenosti s tím, jak vylepšit svůj ústní projev v předstihu, poutavou formou a bez napětí.

Pro přípravu k maturitě používám moderní učebnice, materiály a časopisy.

 

Longman maturita activator:

je moderní učebnice pro přípravu k maturitní zkoušce přizpůsobená požadavkům nové státní maturity v ČR. Kniha je rozdělená na 12 tématických okruhů jako jsou např. rodina, domov, sport atd. Zaměřuje se na poslech, čtení, jazykovou kompetenci, písemný i ústní projev. Na její tvorbě se podílely i české konzultantky

 

 

Kliknutím zde zobrazíte ukázku z učebnice ve formátu PDF

 

 

 

 

 

Focus on Text:

je soubor čtecích a poslechových textů pro státní část maturitní zkoušky. Publikace obsahuje celkem 80 cvičných textů, 40 čtecích a 40 poslechových, seřazených do 20 tématických okruhů.

Texty jsou rozdělené dle úrovně obtížnosti na A a B, A pro vyšší úroveň, B pro nižší úroveň obtížnosti.

 

 

 Nová maturita z angličtiny:

Tato příručka je určena všem, kdo se připravují k maturitě z anglického jazyka. Kniha systematicky připravuje budoucí maturanty na ústní i písemnou část zkoušky. Všeobecná témata jsou společná pro obě úrovně obtížnosti. Příručka je rozdělena do 4 částí a obsahuje všeobecná konverzační témata, kapitoly o anglicky mluvících zemích, stručný přehled gramatiky a také základní pravidla pravopisu, která je možné využít jak při ústní části zkoušky, tak i v písemné práci.