Zajímavosti
Kontakt

Vlastimil Tejnora

Husova 172
435 33 Louka u Litvínova

mobil: 728 143 342

V.Tejnora@seznam.cz

November 2012

18.11.2012

143 years since Official Opening of Suez Canal

The Suez Canal , located in Egypt, is a 101 mile (163 km) long canal that connects the Mediterranean Sea with the Gulf of Suez, a northern branch of the Red Sea. It officially opened in November 1869.

Suezský kanál se nachází v Egyptě a je 163km dlouhý.Spojuje Středozemní moře, Suezský záliv a severní část Rudého moře.Oficiální otevření kanálu se uskutečnilo 18.11.1869

 

Although the Suez Canal wasn’t officially completed until 1869, there is a long history of interest in connecting both the Nile River in Egypt and the Mediterranean Sea to the Red Sea. It is believed that the first canal in the area was constructed between the Nile River delta and the Red Sea in the 13th Century B.C.E. During the 1,000 years following its construction, the original canal was neglected and its use finally stopped in the 8th Century.

Myšlenka na propojení řeky Nil a Středozemního moře má dlouhou historii. Předpokládá se, že první kanál, který byl v této oblasti postaven se datuje do 13.století před naším letopočtem.  Následujících  1000 let byl však tento kanál zanedbáván a jeho používání ustalo v 8 století.

 

The first modern attempts to build a canal came in the late 1700s when Napoleon Bonaparte conducted an expedition to Egypt. He believed that building a French controlled canal on the Isthmus of Suez would cause trade problems for the British as they would either have to pay dues to France or continue sending goods over land or around the southern part of Africa. Studies for Napoleon’s canal plan began in 1799 but a miscalculation in measurement showed the sea levels between the Mediterranean and the Red Seas as being too different for a canal to be feasible and construction immediately stopped.

Další pokus v moderní době se datuje ke konci 17.století, když Napoleon Bonaparte podnikl výpravu do Egypta. Věřil, že zbudování Francouzi kontrolovaného kanálu může způsobit Britům obchodní problémy, ať už by musely platit poplatky Francii nebo posílali zboží  okolo jižní části Afriky. Plány začaly v roce 1799 ale chybný výpočet nadmořské výšky mezi Středozemním mořem a Rudým mořem způsobil, že byla výstavba kanálu okamžitě zastavena.

 

The next attempt to build a canal in the area occurred in the mid-1800s when a French diplomat and engineer, Ferdinand de Lesseps, convinced the Egyptian viceroy Said Pasha to support the building of a canal. In 1858, the Universal Suez Ship Canal Company was formed and given the right to begin construction of the canal and operate it for 99 years, after which time, the Egyptian government would take over control of the canal. At its founding, the Universal Suez Ship Canal Company was owned by French and Egyptian interests.

 

Další pokus postavit kanál v této oblasti uskutečnil v polovině 18.století Francouzský diplomat a inženýr Ferdinand de Lesseps. Přesvědčil Egyptského místokrále Saida Pashu k podpoře výstavby kanálu. Byla ustanovena univerzální lodní společnost pro Suezský kanál a té bylo dáno právo k výstavbě a provozování kanálu na 99 let. Po této době převezme Egyptská vláda kontrolu nad kanálem. U založení společnosti byly Francouzské a Egyptské zájmové skupiny.

 

 

Construction of the Suez Canal officially began on April 25, 1859. It opened ten years later on November 17, 1869 at a cost of $100 million.

Výstavba Suezského kanálu započala 25.4.1859. Otevřen byl o 10 let později a náklady na samotnou výstavbu činily přibližně 100 milionů amerických dolarů

 

        

         

  

 

http://geography.about.com/od/specificplacesofinterest/a/suezcanal.htm

http://michelhoude.com/Waghorm/ImagesLTW/@WArticle.htm