Zajímavosti
Kontakt

Vlastimil Tejnora

Husova 172
435 33 Louka u Litvínova

mobil: 728 143 342

V.Tejnora@seznam.cz

September 2012

 

 Stockton & Darlington Railway

 The world’s first passenger railway service

The Stockton & Darlington Railroad, the world’s first passenger railway service was opened on 27 September 1825.On this day, George Stephenson’s steam engine Locomotion pulled a full load of passengers from Shildon to Stockton via Darlington. The 27 mile (43km) journey took less than 3 hours.

There were 32 wagons in the train, which pulled by the Locomotion travelled at about 10 miles per hour.

This event  marked the beginning of the railway age.

 

První osobní přeprava na železnici byla zahájena 27.9. 1825 na železniční trati Stockton -Darlington na severu Anglie. Lokomotiva No.1″Locomotion“, kterou sestrojil George Stephenson táhla  náklad 32 vagónů s cestujícími ze Shildonu do Stocktonu přes Darlington  rychlostí 10mil za hodinu.

Trasa byla dlouhá 27 mil (cca 43km) a trvala ne déle než 3 hodiny. Touto událostí započal věk železnice.

 

„In 1825 there were only 25 miles of public railroad open in the world. 50 years later this had grown to 160 000 miles and continued at amazing pace thereafter. In 1825 there were only 2 locomotives available for use on a public railway, by the turn of the century, this had increased to 70,000.The importance, magnitude and impact of the birth of the Stockton & Darlington Railway on the transport systems of the world cannot be measured.

written by John Metcalfe

 

V roce 1825 existovalo na světě pouze 25 mil veřejně provozovaných železničních tratí. O 50 let později počet vzrostl na 160 000 mil a pokračoval úžasným tempem stále dál. V tomtéž roce (1825) byly v provozu pouze 2 lokomotivy, začátkem příštího století už jich bylo 70 000. Není možné vyjádřit  význam, velikost a dopad zrodu železniční trati mezi Stocktonem a Darlingtonem na dopravu po světě.

John Metcalfe, railcentre.co.uk

 

source : projectbritainhttp://www.railcentre.co.uk

zahájení provozu na trati Stockton -Darlington

lokomotiva No.1 "Locomotion" z roku 1825

 

Darlington Railway Station

Nádraží v Darlingtonu